Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Quote of the Day

“You can only be young once, but you can always be immature.” 
  Dave Barry

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου