Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

First Day of School Poems - Authors Unknown

Aυτά τα ποιήματα - παρόλο που δεν έχουν γραφτεί από μένα- εκφράζουν ακριβώς αυτά που ένιωθα και εγώ αυτήν την πρώτη μέρα της Μαριάννας στο σχολείο πέρσυ. Φέτος είμαι πιο cool - το ομολογώ - αλλα και πάλι συγκινούμαι αφόρητα όταν τα διαβάζω:


She started school this morning,
and she seemed so very small.
As I walked there beside her
in the Kindergarten hall.

And as she took her place beside
the others in the class,
I realized how all too soon
those first few years can pass.

Remembering, I saw her as
she first learned how to walk.
The words that we alone made out
when she began to talk.

This little girl so much absorbed
in learning how to write.
It seems as though she must have grown
to girlhood overnight.

My eyes were blurred by hastily
I brushed the tears away
Lest by some word or sign of mine
I mar her first big day.

Oh how I longed to stay with her
and keep her by the hand
To lead her through the places
that she couldn't understand.

And something closely kin to fear
was mingled with my pride.
I knew she would no longer be
a baby by my side.

But she must have her chance to live,
to work her problems out,
The privilege to grow and learn
what life is all about.

And I must share my little girl
with friends and work and play;
She's not a baby anymore -
She's in Kindergarten today.


 
I Wonder…

I wonder what you’re doing right now,
and if everyone is treating you kind.
I hope there is a special person,
a nice friend that you can find.

I wonder if the teacher knows
just how special you are to me.
And if the brightness of your heart
is something she can see.

I wonder if you are thinking about me,
and if you need a hug.
I already miss the sound of your voice
and how you give my leg a tug.

I wonder if you could possibly understand
how hard it is for me to let you grow.

On this day know that my heart breaks,
For this is the first step in letting my baby go.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου