Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Walk a little slower Mummy - Author Unknown

Για όλους εμάς που κάποιες φορές "ξεχνάμε" πως τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά...


"Walk a little slower, mummy" said a little child so small.
I'm following in your footsteps and I don't want to fall.

Sometimes your steps are very fast, sometimes they're hard to see;
So walk a little slower mummy, for you are leading me.

Someday when I'm all grown up, you're what I want to be.
Then I will have a little child who'll want to follow me.

And I would want to lead just right, and know that I was true;
So, walk a little slower, mummy, for I must follow you!!

- Author Unknown

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου